Sorg, kriser og traumer

Sorg, kriser og traumer

En del af livet og det at være menneske er også, at vi rammes af sorg, kriser og traumer.

Sorg

Sorgen skal give dig tid. Den giver dig det frirum, det er at se indad og til at blive færdig med den oplevelse, det er at miste.

Ingen kommer igennem livet uden at miste. Det kan være mor og far, en ægtefælle, ens bedste ven og desværre også et barn.

Hver gang mærkes vi i vores liv og mindes om, at livet ikke bliver genudsendt !

“Livet går videre” – siger folk – ja livet skal gå videre, men det skal også sættes på en pause – hvis vi tør.

Sorgen er en tilstand, vi skal gennemleve, og som føles ensomt. Man er ensom i sin sorg, fordi det forhold, man havde til afdøde, er enestående.

Alle mennesker, der gennemlever sorgen, kommer igennem den og de har den med sig videre i livet som en erfaring, der gør livet rigere og dybere.

Glæden og sorgen følges ad. Glæden og taknemmeligheden over at have elsket f.eks sine forældre, kan med tiden blive større end sorgen.

 

Når sorgen rammer, har vi brug for ører, der lytter, så fortællingen om det menneske, du mistede, bliver gjort levende.

At finde ord, der giver mening, at mærke hvad du føler og tænker, hvordan var tilknytningen, hvad og hvornår og hvordan skete det…

“Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved.

Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår.”

 

Du kan få hjælp til

 

 • at gennemleve din sorg
 • at finde vej ud af sorgen og se lys for enden af tunnelen
 • at finde styrke til at leve det ændrede liv
 • at fremkalde de minder og kvaliteter I oplevede sammen, så de lever videre gennem dig.
 • at tænke på afdøde med glæde og taknemmelighed

 

Dorthes historie

– sådan kom jeg igennem sorgen.

Jeg mistede min mor for 6 måneder siden. Et par måneder senere fik min far konstateret kræft og blev opereret.

Den ene ulykke efter den anden
Jeg følte mig helt flad, træt af at være ked af det, kunne ikke snakke om andet end kræft og død.

Det føltes, som om ulykkerne væltede ind over os.

Jeg er bange for, at det vælter mig, hvis jeg ikke får ro i mit hoved”

Derfor søgte jeg hjælp.

Lærte i terapien at leve med sorgen
I terapien fik jeg ændret mit billede af min afdøde mor til en oplevelse af, at hun stadig er tilstede.

Jeg fik en fornemmelse af nærvær og fylde og som om hun stadig er med mig på en eller anden måde.

Det betød, at hun nu føles som en ressource for mig og at jeg hæfter mig ved alle hendes skønne egenskaber.

Jeg er nu bedre i stand til at give slip og tage mig af mit ændrede liv.

Samtidig har det givet mig ro til at være der for min far og skønne på den gode støtte fra min familie.


Kriser

Vi oplever alle forskellige udfordringer og begivenheder, som vi skal forholde os til.

Vi skal også igennem forskellige livsfaser og forholde os til typiske problemstillinger, der hører med til det, at være menneske.

Man er i krise, når man er kommet i en livssituation, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåde ikke er tilstrækkelig til at beherske situationen.

En krise bliver udløst af en truende begivenhed, der er afgørende for ens liv, en livsomstændighed, der ikke kan ændres.

Udviklingskrise

En udviklingskrise opstår, når man bliver sat i en situation, som er så uoverskuelig, at det udvikler en krise.

Det er hændelser, som hører til et almindeligt livsforløb, men som alligevel kan være en stor omvæltning for den enkelte.

Det kan f,eks være pubertet, graviditet, at blive forældre, skilsmisse, at børn flytter hjemmefra og afslutning af et arbejdsliv.

Udviklingskriser kan således ske i alle livets faser og er en forudsætning for, at man kan udvikle sig og lære sig selv at kende.

Akutte traumatiske kriser

Akutte traumatiske kriser udløses af en begivenhed, som opleves som en enorm trussel mod ens fysiske, psykiske og sociale tryghed.

Krisen opstår som følge af exceptionelle begivenheder, der opstår pludseligt.

 • kan udløses af tab, hvor man mister noget eller i fare for at miste
 • krænkelse af ens selvrespekt, f.eks utroskab
 • en katastrofe f.eks en bilulykke, voldtægt, overfald m.m.

Det er hændelser, der stort set vil ryste alle mennesker. Vi mister orienteringen og vores livsmening bliver sat på en stor prøve.

Livet kan være overordentlig barskt og kan opleves meget uretfærdigt. Hvorfor skal det lige overgå mig? Hvordan lærer jeg at leve med det?

Meningen med livet

Mange præsenteres også for spørgsmålet om, hvordan vores liv egentlig skal være og om vi lever det liv , vi ønsker os.

I svære stunder må vi overgive os til Livet, at livet er større end os selv.

Det er meget forskelligt, hvor robuste vi hver især er overfor Livet og det, Livet byder os.

Du kan få hjælp til

 • at sætte ord på de tanker og følelser, krisen udløser
 • at få hjælp til at håndtere det skete
 • at finde ny mening med livet og dermed opleve en følelse af sammenhæng
 • at få hjælp til at orientere dig på ny i livet

Traumer

I løbet af vores opvækst bliver vi alle udsat for større eller mindre traumatiske oplevelser, som vi har med os hele livet.

Et traume opstår, når man på det givne tidspunkt ikke har ressourcer til at bearbejde oplevelsen, hvorefter oplevelsen fortrænges.

Traumatiske kriser udløses af uventede hændelser som  f.eks ulykker, dødsfald, sygdom, overgreb og kan mere eller mindre true ens eksistens, identitet og tryghed.

Lagres i bevidstheden og ofte som spændinger i kroppen.

Erindringerne lagres i bevidstheden og ofte som spændinger i kroppen, måske har man ikke haft mulighed for at kæmpe eller flygte og er stivnet i kroppen.

Det kan medføre uhensigsmæssige adfærdsmønstre, sikkerheds/ eller undgåelsesadfærd.

Du kan få hjælp til at:

 • at få bevidstgjort og bearbejdet de hændelser, der ligger til grund for et uhensigsmæssigt mønster
 • at trække læring og erfaring ud af hændelsen,
 • at få skabt en distance til oplevelsen, så du fremover kan reagere mere opmærksomt og afbalanceret.
 • at finde mere fred i dine følelser.

 

Få hjælp

Vil du bestille en session hos mig, så send venligst en mail: mail@g-aaberg.dk eller ring tlf 22662725.

Venlig hilsen

Grethe Aaberg