Personlig udvikling

Personlig udvikling

Den måde, vi opfatter og fortolker verden på, vil være styrende for de følelser, vi har, og for de handlinger, vi foretager os.
Vi tænker og handler ud fra de mønstre, vi har dannet, selvom de nogle gange er uhensigtsmæssige.
Tit gentager vi de gamle mønstre, selv når vi ved at reflektere over, hvordan vi tænker og handler, kan forstå, hvorfor de resulterer i misforståelser og konflikter.NLP-psykoterapi kan hjælpe, hvis du har brug for at:

  • ændre negative tanker og dermed dine følelser og handlinger
  • arbejde med fastlåste følelser
  • bryde med gamle vaner og uhensigtsmæssig adfærd
  • udvikle din evne til at kommunikere og skabe tillid og kontakt til andre
  • finde ud af dine personlige værdier
  • løse indre og ydre konflikter
  • blive bedre til at sætte grænser
  • styrke din selvtillid og selvværdsfølelse
  • skabe gensidig forståelse og accept i dit parforhold

 

Lines historie

– sådan lærte jeg mig selv at kende efter at have gennemlevet en barndom med en alkoholiseret mor.

Jeg troede gennem mange år, at det var mig, der var noget galt med, jeg syntes ikke, jeg var god til noget som helst, blev ofte irettesat og syntes ikke jeg lykkedes med noget.

Jeg følte mig ensom og forladt. Jeg forsøgte ofte at gøre min mor tilpas, men vidste ikke hvordan…

Som voksen følte jeg mig usikker, havde en del forskellige partnere uden at vide, hvad der var godt for mig.

I terapien lærte jeg at elske og acceptere mig selv, som den jeg er. Jeg indså, at jeg ofte i barndommen havde  forsøgt at være den voksne i forhold til min mor, som ikke tog tilstrækkelig ansvar.

Jeg er nu meget bedre i stand til at mærke mig selv og mine behov og at handle derudfra.

Brug for hjælp

Hvis du tror, jeg kan hjælpe dig i din personlige udvikling, så send venligst en mail: mail@g-aaberg.dk eller ring på tlf. nr. 22 66 27 25.

Venlig hilsen

Grethe Aaberg