Depression

Depression

Hvis du dagligt føler dig trist til mode og ked af det, taber energi og kræfter, har besvær med at koncentrere dig, har svært ved at sove, er rastløs osv., kan det være, du lider af en depression.

Under en depression sidder man fast i en ond cirkel af triste tanker og dermed triste følelser, og man har intet overskud til at ændre på tingene.

NLP psykoterapi kan hjælpe dig til at bryde denne onde cirkel ved at arbejde med dine typiske tankemønstre og med den måde du reagerer på i forskellige situationer, således at du bliver i stand til at opleve verden med alle de nuancer, den heldigvis har.

Louises historie

– sådan fik jeg hjælp til at komme ud af depressionen.

Jeg var havnet i et følelsesmæssigt kaos ! Jeg følte mig presset, var i tvivl om hvad der var ægte og hvad der var opspind.

Jeg var udsat for en del ydre omstændigheder. Jeg var blevet fyret efter en opslidende periode, hvor min chef havde en magtfuld rolle.

I job igen før jeg var parat
Før jeg var parat kom jeg i nyt job. Et job hvor klimaet var dårligt, jeg tog alt for meget ansvar og blev stresset og frustreret.

Jeg fik i denne periode også ny kæreste og fik derefter en virus infektion!

Jeg indså at den måde jeg forsøgte at tackle tingene på, nok ikke var sundt for mig. Jeg søgte hjælp.

Terapi en stor øjenåbner
I terapien var den store øjenåbner mine uklare grænser i forhold til de personer, jeg omgåes. Ofte mistede jeg mig selv, følte mig bragt ud af fatning og lod derfor andre vade ind over mine grænser.

Jeg lærte først og fremmest hvem jeg selv var, set fra mine egne øjne, at kommunikere mere hensigtsmæssigt og at kunne sige til og fra.

I tilbagesøgning mindede det mig om rigtig mange episoder i relation til mine forældre, også det blev der arbejdet med.

Jeg indså, at det er en livslang proces og jeg følte mig hjulpet godt afsted på vejen.

Få hjælp

Vil du bestille en session hos mig, så send venligst en mail: mail@g-aaberg.dk eller ring tlf. 22662725

Venlig hilsen

Grethe Aaberg