Mindful Compassion

Træn mindful compassion og slip hverdagspresset, smerter og stress og få en kærlig og medfølende holdning til dig selv, med mere frihed , livsglæde og mening med dit liv.

 

 • Oplever du, dit liv er præget af højt tempo, stadig forandringer, store informationsmængder og et vedvarende fokus på præstation?
 • Måske lider du af stress, angst, depression eller udbrændthed?
 • Længes du efter et mere meningsfuldt liv, fyldt af mere livsglæde, frihed, kærlighed og nærvær ?
 • Det at leve i overensstemmelse med vores autentiske selv – vores essens – vil give adgang til vores fulde potentiale som mennesker.

Hvad betyder Mindful compassion?

Professor Paul Gilbert, som har udviklet metoden definerer det således:

“Det bevidst at være opmærksom på egen og andres lidelse og lade os berøre af dette og samtidig have et dybfølt ønske om at prøve at lindre det og forebygge yderligere lidelse”.

Compassion handler også om at have en kærlig og ikke-dømmende grundholdning til sig selv, til andre og til livet og er en måde, hvorpå man kan være kærlig og omsorgsfuld overfor sig selv og andre. Derved kan man opnå en højere grad af velvære, der heler og lindrer negative tanker og følelser.

Mindfulness danner grundlag for Mindful Compassion.

Hvor vi i Mindfulness arbejder på at stilne og observere vores sind, med accept at tillade tingene at være som de er, går vi i Mindful Compassion dybere, idet vi mere lader os berøre, og har medfølelse og omsorg for egen og andres lidelse. Vi har fokus på både at lindre og forebygge lidelse.

Smerte og lidelse en uundgåelig del af vores liv

Smerte og lidelse er en normal og uundgåelig del af vores liv og udfordringen kan være at forstå, hvad der er årsagen til vores lidelse. Dette hænger sammen med hvordan vores hjerne og sind fungerer. Det kan kræve mod og vilje at kunne være med lidelsen med venlighed og medfølelse i stedet for at vende os bort fra det svære. Det kan vise sig at smerten og de svære følelser på denne måde aftager eller forsv

De tanker, forestillinger og følelser, vi fokuserer på vil have en betydelig indvirkning på hjernen, på kroppen, på vores følelser og adfærd.

Træn Mindful Compassion

Når vi bevidst fokuserer på at træne Mindful Compassion, vil vi stimulere de områder i hjernen og kroppen, der bidrager positivt til vores trivsel og sundhed.

De 3 følelsesregulerende systemer

Giver en forståelse af, hvorledes vi er styret af forskellige bevidste og ubevidste motiver og hvorledes dette udspiller sig i vores følelser, tanker, krop og adfærd.

De 3 følelsesregulerende systemer er en meget forenklet model af de komplicerede processer, der foregår i hjernen:

 • Trusselsystemet. Her er de vigtigste motiver at sikre vores overlevelse og selvbeskyttelse
 • Drivesystemet. Her er det vigtigste motiv at opnå og at stræbe efter noget
 • Beroligende system. Her er de vigtigste motiver at føle sig knyttet til nogen og at restituere/væren

 

De 3 systemer interagerer hele tiden og det er balancen mellem dem, der er vigtig.

Vi kan lære at tage styringen og bruge hjernen, så den tjener os bedst.

Vi kan f.eks ikke tåle at være for længe i trusselsystemet, da det vil udløse stress.

Det beroligende system hjælper med at skabe balance mellem trussel og drivesystemet og giver en følelse af ro, glæde, tilfredshed og en følelse af samhørighed. En tilstand af væren og indre ro.

 

3 følelsesregulerende systemer

De 3 følelsesregulerende systemer af Poul Gilbert

 

Er du udfordret fordi du

 • har svært ved at finde glæden i dit liv
 • har svært ved at have medfølelse og omsorg for dig selv og andre?
 • lever med svære følelser
 • er bebrejdende og selvkritisk
 • har svært ved at finde mening i livet?

 

Ved at få hjælp til at træne  Mindful Compassion kan du opleve at kunne bringe mere ro i sindet, således at du mindsker din tendens til at reagere blindt på det, der sker, men i højere grad kunne respondere på en bevidst og hensigtsmæssig måde.

Det betyder, at du kan reducere lidelse og derved fremme følelse af glæde, forbundethed, meningsfuldhed, sindsro og taknemmelighed.

 

Signes historie

-Sådan lærte jeg mit stressmønster at kende
Jeg opsøgte hjælp, da jeg gennem længere tid har følt mig stresset, haft negative tanker, bebrejdet mig selv og været meget kritisk mod mig selv.

Om natten kunne jeg ikke sove p.g.a. tankemylder og havde svært ved at koncentrere mig på mit arbejde.

Jeg var også hurtig til at dømme andre.

I terapi lærte jeg at have medfølelse for mig selv.

Jeg lærte om de 3 følelsesmæssige systemer, at jeg befandt mig meget i trusselsystemet.

Jeg har nu lært mig selv og mine reaktionsmønstre bedre at kende.

Jeg kan bedre give slip på det jeg ikke længere har brug for, berolige mig selv og være mere tilstede i nuet

Få hjælp

Hvis du tror, jeg kan hjælpe dig med at få en kærlig og medfølende holdning til dig selv og dermed mere frihed og livsglæde, så send venligst en mail: mail@g-aaberg.dk eller ring tlf. 22662725

Venlig hilsen

Grethe Aaberg

 

 

 

Kontakt Grethe Aaberg

Syrenvej 11
8930 Randers NØ
Telefon 22 66 27 25
mail@g-aaberg.dk

mindfulness