Træn mindfulness

Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik – uden at dømme.

“At være Mindful, handler om at være bevidst opmærksom, vågen og nærværende i nuet”.

Mindfulness-træning skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden – tanker ses som tanker – og ikke som en afspejling af virkeligheden.

Har du stress, tankemylder eller føler du hænger fast i gamle vaner?

  • Lever du i en stresset hverdag, føler dig styret af dine tanker og har mistet evnen til at vurdere om de enkelte tanker er relevante eller ej ? Oplever du at have tankemylder?
  • Måske er du hurtig til at vurdere og dømme andre ?
  • Har du fornemmelsen af, at være overvældet og har mistet evnen til at huske og kunne samle dig om det, du er i gang med?
  • Har du brug for at genkende gamle vante tankemønstre og dermed blive mere opmærksom på dine vanemæssige og automatiske måder at reagere på?

Så kan det at lære mindfulness hjælpe dig

Du kan gennem mindfulness-træning opnå at kunne observere tankeprocesserne, mens de foregår og dermed skabe større fleksibilitet i dine tanker. Du vil derefter kunne reagere mere hensigtsmæssigt.

Du vil således kunne lære at give slip på uhensigtsmæssige tanker og dermed give plads for mere konstruktive tanker.

Med venlighed, åbenhed og accept kan du lære at bringe fuld opmærksomhed til det, der er – at tillade tingene at være, som de er – at kunne se klart.

Du vil lære, hvor stor betydning åndedrættet har og hvordan det kan fungere som et slags anker for opmærksomheden.

Lær at være tilstede i nuet

Du vil også kunne opnå at være mere tilstede i nuet:

At være i “being mode” fremfor “doing mode”

Når du er i being mode” er du i kontakt med nuet og dermed dine sanser, at se, lytte, mærke, lugte, smage. d.v.s en mere direkte oplevelse, som skaber ro.

Når du er i “doing mode” er du i fortid eller fremtid og igang med at planlægge, kategorisere, vurdere. bedømme og sammenligne.

Det handler om at kunne rumme begge sider, være fleksibel og skifte imellem dem.

Charlottes historie

– sådan kom jeg mere tilstede i nuet.

Jeg er sygemeldt p.g.a. stress fra et arbejde som sygeplejerske. Jeg har nu søvn- og koncentrationsbesvær, hjertebanken og til tider svimmelhed. Tankerne kører i ring.

Jeg har altid følt, jeg skulle præstere noget ekstra, har også en datter med ADHD, så jeg tager et stort ansvar hjemme.

Jeg lærte at blive mindful i min hverdag

I terapi blev jeg bevidst om mit mønster i forhold til at gøre fremfor at være. Jeg lærte forskellige mindfulness teknikker med fokus på åndedrættet, hvilket jeg efterhånden fik ind i min dagligdag.

Jeg lærte også noget om tankeprocesser, at undlade at give efter for impulsen til at følge dem, men blot registrere dem, når de dukker op.

Det gav mig mere nærvær og bevidsthed om sammenhængen af tanker, følelse, krop og adfærd. De betød, at jeg efterhånden kunne være mere i nuet og gøre de ting, der var godt for mig, som f.eks gåture, strikke o.s.v.

Vi var også omkring, hvad der i sin tid havde skabt det uhensigtsmæssige mønster.

Mine stresssymptomer aftog og jeg begyndte igen på arbejde på nedsat tid.

Få hjælp

Vil du have min hjælp til at være mere opmærksom på dine tanker – at tanker ses som tanker – at kunne være med det, der er og dermed opnå større frihed og livsglæde, så send venligst en mail: mail@g-aaberg.dk eller ring tlf. 22662725

Venlig hilsen

Grethe Aaberg

 

 

 

Kontakt Grethe Aaberg

Syrenvej 11
8930 Randers NØ
Telefon 22 66 27 25
mail@g-aaberg.dk

mindfulness